اخبار خودرو

مدیریت عامل محترم نمایندگی ایران خودرو – سرافراز با استعانت از الطاف الهی و براساس آیین نامه اعطای گواهینامه و تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، عملکرد سال ۱۳۹۵ آن شرکت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت، که به استناد مصوبه کمیته فنی بررسی شرایط اعطای گواهینامه مستقر در سازمان صنعت،معدن و تجارت استان البرز، […]

نمایندگی ۱۲۰۴ ایران خودرو سرافراز با اعتماد شما مشتریان گرانقدر و نیز با همت و تلاش مستمر پرسنل توانمند خود موفق به کسب رتبه های ذیل گردیده است : 🏅رتبه یک کشوری در ارزیابی عملکرد فروش نمایندگی ها با معدل ۹۷/۶۹ 🏅رتبه دو کشوری در ارزیابی جامع فروش نمایندگی ها

مدیریت عامل محترم نمایندگی ایران خودرو – سرافراز با استعانت از الطاف الهی و براساس آیین نامه اعطای گواهینامه و تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، عملکرد سال ۱۳۹۵ آن شرکت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت، که به استناد مصوبه کمیته فنی بررسی شرایط اعطای گواهینامه مستقر در سازمان صنعت،معدن و تجارت استان البرز، […]

*** نمایندگی ۱۲۰۴ ایران خودرو سرافراز *** رتبه برتر نماینده فروش در عملیات اعتبارسنجی فروش تسهیلاتی و شاخصه هایی مانند دقت بالا، کمترین عودت پرونده، حسن برخورد و آراستگی اداری

گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال ۹۴ مدیریت عامل محترم نمایندگی ایران خودرو – سرافراز با استعانت از الطاف الهی و براساس آیین نامه اعطای گواهینامه و تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، عملکرد سال ۱۳۹۳ آن شرکت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت، که به استناد مصوبه کمیته فنی بررسی شرایط اعطای […]

گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال ۹۳ مدیریت عامل محترم نمایندگی ایران خودرو – سرافراز با استعانت از الطاف الهی و براساس آیین نامه اعطای گواهینامه و تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، عملکرد سال ۱۳۹۲ آن شرکت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت، که به استناد مصوبه کمیته فنی بررسی شرایط اعطای […]