منشور اخلاقی

 منشور اخلاقی کارکنان نمایندگی مجاز ۱۲۰۴ ایران خودرو- سرافراز

شرکت سرافراز خودرو سرآمد البرز

بسمه تعالی

مراجعات مردم به نزد شما از نعمت های خداوند بر شماست. (( امام حسین (ع) )) تعالی مسیر بی انتهایی است که پایان ندارد. براین اساس کارکنان نمایندگی مجاز ۱۲۰۴ سرافراز برای تکریم مشتریان منشور اخلاقی ذیل را سرلوحه و راهنمای خود قرار داده‌اند.
• ما کارکنان نمایندگی مجاز ۱۲۰۴ سرافراز بر این اعتقادیم که در ارائه خدمات ، مشتری « مهمترین اصل» است. از همین رو انجام خواست‌های بحق و جلب رضایت او را بر خود واجب می‌دانیم.
• ما کارکنان نمایندگی مجاز ۱۲۰۴ سرافراز بر این اعتقادیم که رعایت ادب، احترام متقابل ، تکریم توام با رفتاری صمیمانه و دوستانه در برخورد با مشتریان وظیفه و رمز موفقیت ما است .
• ما کارکنان نمایندگی مجاز ۱۲۰۴ سرافراز بر این اعتقادیم که گوش فرا دادن به سخن مشتریان، مهمترین اصل در برقراری ارتباط موثر و درست است. لذا تلاش برای دستیابی به این مهم را لازم می‌دانیم.
• ما کارکنان نمایندگی مجاز ۱۲۰۴ سرافراز براین اعتقادیم که وقت شناسی ، تعهد و دقت در عرضه خدمات مطلوب به مشتریان و رعایت حقوق ایشان، از مهمترین وظایف ما می‌باشد.
• ما کارکنان نمایندگی مجاز ۱۲۰۴ سرافراز بر این اعتقادیم که امانت‌داری، صداقت، تواضع و مسوولیت پذیری، پشتوانه محکم اعتماد مشتریان به نمایندگی می‌باشد. لذا کوشش در آراستن خویش به این صفات را واجب می‌شماریم.
• ما کارکنان نمایندگی مجاز ۱۲۰۴ سرافراز بر این اعتقادیم که راهکارهای جدید خدمات و بهبود آن، بوسیله کار تیمی، نوآوری و خلاقیت و بهبود امور از طریق پیشنهادات و رهنمودهای مشتریان، به دست می‌آید. از این رو مشارکت در امور و نقد پذیری را نشانه بلوغ و رشد خود و کل نمایندگی می‌دانیم.
• ما کارکنان نمایندگی مجاز ۱۲۰۴ سرافراز بر این اعتقادیم که فراهم آوردن امکانات، آرامش خاطر مشتریان و انجام به موقع و سریع امور و جلوگیری از اتلاف وقت مشتریان از اساسی‌ترین وظایف ما می‌باشد.
• ما کارکنان نمایندگی مجاز ۱۲۰۴ سرافراز بر این اعتقادیم که باید ضمن تکریم و تلاش برای جلب رضایت مشتریان با اتکا به خداوند متعال در پی تحقق اهداف نمایندگی با دیدگاه برد – برد باشیم.
• ما کارکنان نمایندگی مجاز ۱۲۰۴ سرافراز بر این اعتقادیم که یکی از مبناهای مهم ارزیابی عملکرد ما ، نظرات و میزان رضایت شما مشتریان عزیز است .
• ما کارکنان نمایندگی مجاز ۱۲۰۴ سرافراز بر این اعتقادیم که کارکنان شایسته مهمترین دارایی های نمایندگی برای پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتریان و خلق ارزش برای آنها می باشند.
و بالاخره ما کارکنان نمایندگی مجاز ۱۲۰۴ سرافراز بر این اعتقادیم که پیمودن مسیر بی انتهای تعالی بدون مشتریان وفادار میسر نمی باشد.