شعبه مرکزی

  • کرج – اول حصارک – جنب پمپ بنزین

  • تلفکس فروش : 70- 34506565 026

  • پست الکترونیک مدیریت فروش : ikco1204sarafraz@yahoo.com

  • تلفکس خدمات پس از فروش : 34575000 026

  • پست الکترونیک مدیریت خدمات پس از فروش: 1204@isaco.ir

  • سامانه SMS ارتباط با مشتریان : 10000100001204

فرم تماس با ما

می توانید توضیحاتی در مورد فرم تماس را در اینجا قرار دهید

  • 2 + 74 =